შეტყობინება ვალდებულების შესახებ


მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილი ყველა მომსახურეობა, თუ სერვისი, წარმოადგენს შპს 'Money Movers'-ის პროდუქტს. მოცემული პროდუქტები ინერგება კომპანიის ხედვის და პრიორიტეტების გათვალისწინებით. ყველა აქ წარმოდგენილი პროდუქტის ფუნქციონირებაზე პასუხისმგებელია კომპანია 'Money Movers'-ი. პრიორიტეტების განსაზღვრაში, პროდუქტის შექმნაში და ა.შ. კომპანია ' WebMoney Transfer' არანაირ მონაწილეობას არ იღებს.